תמ”א 38 – התיקון החדש

כמו בתיקונים הקודמים, גם תיקון זה בא במטרה לשחרר חסמים ולהקל על התהליך במטרה לאפשר קידום אפקטיבי יותר של התכנית, וכן במטרה להרחיב את התכנית ולכלול בה הוראות נוספות

חישוב הזכויות בהריסה ובנייה
התיקון החדש לתמ”א 38 (תמ”א 38/ 4), החל במחלוקת לגבי אופן חישוב הזכויות בתמ”א 38- הריסה ובנייה בין הגופים התכנוניים והמשפטיים האמונים על קידום תחום זה מטעם המדינה. ה”מחמירים” טענו כי החישוב צריך להתבסס על הבניין הקיים- כלומר שהשטח הקיים בפועל יהווה את הבסיס לחישוב הבניין העתידי, בעוד שה”מקלים” טענו כי החישוב צריך להתבסס על הבניין החדש- כך שזכויות מכח התב”ע יהיו הן הבסיס לחישוב המדובר. לאור מחלוקת זו, החליטה המועצה הארצית לקדם תיקון חדש

תמריץ לחיזוק בניינים גבוהים
היתכנות כלכלית במסגרת פרוייקט תמ”א 38 תלויה ביחס שבין העלויות (הוצאות) לתמורות (הכנסות ממכירת דירות התמורה). בדרך כלל תוספת מכח תמ”א 38 לבניינים גבוהים אינה מייצרת תמורה מספקת בכדי לקדם פרוייקטים אלו. על כן נק’ זו באה במטרה למצוא דרך ראויה לתמרץ פרוייקטים כאלו על מנת לכלול אותם במסגרת תמ”א 38 ולהביא לחיזוקם

מתן זכויות נוספות מכח תמ”א 38 לבנייני מסחר, תעשייה, מבני ציבור ומשרדים
נכון להיום, התמ”א מאפשרת לחזק מבנים שלא יועדו למגורים וזאת על ידי מתן תמריץ גבולי של הוספת קומה אחת. לאור כך, קיימים מבנים בודדים בלבד שביקשו להשתמש בזכויות אלו ולחזק את המבנה. המחשבה הינה להגדיל את הזכויות הניתנות למבנים אלו או אף להסב אותם למגורים בכדי לאפשר היתכנות כלכלית לחיזוקם

דיור בר השגה מעל מבני ציבור
הצורך הלאומי להוספת יחידות דיור על מנת לייצר תחרות ולהוריד את מחירי השכירות הינו משמעותי בתקופה זו. דבר זה הביא את מקבלי ההחלטות לקיים דיונים במטרה לאפשר בניית יחידות מגורים להשכרה על מבנים ציבוריים, ולכלול תוספת זו במסגרת תמ”א 38

הוספת ממ”דים לבניינים שנבנו לפני שנת 1992
המצב הבטחוני בישראל מהווה נדבך מרכזי בקבלת ההחלטות שעומדות על סדר היום. לאחר מלחמות עברו, סבבי לחימה שונים ואיום בלתי פוסק, מבינים מקבלי ההחלטות במדינה את הצורך במרחבים מוגנים, ועל כך הצורך בנתינת תמריצים שונים בכדי לקדם נושא זה

ההתחדשות העירונית, מרחב תכנון מורכב וחשוב, התפתח בשנים האחרונות מתוך הבנה רחבה שמשאב הקרקע יקר ומועט, והוא הולך ואוזל. יחד עם זאת כאמור קיים צורך קריטי לחיזוק בניינים בפני רעידות אדמה, להתגוננות אזרחית מפני התקפות עתידיות, למתן מענה הולם לצורך בסיסי לדיור ועוד שאיפות רבות וצרכים רבים של המדינה. על כן, כמו תיקון זה, כחלק מתהליך התייעלות לאורך מימד הזמן, צפויים עוד תיקונים ועדכונים רבים במטרה להשיג יעדים אלו